Vår kjære elskede hytte på Sørneset i Trysil, Norge.

 

Hytta er en gammel tømmerhytte, som stod nord om Lutnesbrua (Lutufallet) på vestsiden av elven. Da Erik Løkken, min oldefar, flyttet till Hammaråsen ca. 1917 var den ikke lengre i bruk. Under månge år bodde det skogsarbeidere der, når de var i tømmerskogen. Senere ble den stående tom. Den gav husly till vegens farende fant og ble kalt for Skrømtekoia.

 

Einar Løkken, min bestemors bror, kjøpte den av Arne Hammer og satte opp den på Løkken i Lutnes i begynnelsen av 1950. Han arbeide med næver og behøvde både arbeids og lagerom. År 1969 flyttet han til Strinæs og 2 år senere flyttet han hytta hit til Sørneset. Min bestefar Sverre hjelpte han å innrede den til helårsbostad som han bodde i tils han ble sjuk år 1977.

 

Min bestemor Karen arvde hytta etter Einar og ga den til meg Gunhild Isaksen i 1985. Hytta i Trysil er vår andre bostad som vi er så glad for at vi har. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til vår kjære hytte her på Sørneset.

 

Gunhild Isaksen Persson och Lars Persson.

 

Hytta vår med det norske flagget og utsikt mot Trysilelva.

 

Utsikt mot Trysilelva tatt fra stua i hytta.

 

 Altanen med norske flagget mot Trysilelva.

 

Velkommen til Sørneset hytta vår i Trysil!

 

Peisen vår i stua på hytta.

Copyright © Gunhild

Persson